ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ – 3,5% ΛΙΠΑΡΑ ΠΛΗΡΕΣ ΘΕΣ ΓΑΛΑ 1lt

180

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ – 3,5% ΛΙΠΑΡΑ ΠΛΗΡΕΣ ΘΕΣ ΓΑΛΑ 1lt

ΠΟΙΟΤIΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Παστεριωμένο-ομογενοποιημένο
Λιποπεριεκτικότητα > 3,7%
Πρωτεϊνη > 3,20%

Περιγραφή

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΟΣ ΦΡΕΣΚΟ – 3,5% ΛΙΠΑΡΑ ΠΛΗΡΕΣ ΘΕΣ ΓΑΛΑ 1lt